obrazy z výstavy v TV klubu/ 1.2015

obrazy malované v galerii Viridian / 2008-2009